בנימן ה"ש

Hebrew Name: 
בנימן ה"ש
German Name: 
בנימן ה"ש