בעניאמין גרינבוים

Hebrew Name: 
בעניאמין גרינבוים (ג' נורמאלשוללעהרער)
German Name: 
בעניאמין גרינבוים