בעריש במוהר"ר משה

Hebrew Name: 
בעריש במוהר"ר משה
German Name: 
בעריש במוהר"ר משה