בערמן ב"ר זעליגמן מק"ב

Hebrew Name: 
בערמן ב"ר זעליגמן מק"ב
German Name: 
בערמן ב"ר זעליגמן מק"ב