בערמן פ"ל בק"ב

Hebrew Name: 
בערמן פ"ל בק"ב
German Name: 
בערמן פ"ל בק"ב