בצלאל ב"ר זלמן

Hebrew Name: 
בצלאל ב"ר זלמן
German Name: 
בצלאל ב"ר זלמן