בראדינבורג, זנוויל

Hebrew Name: 
בראדינבורג, זנוויל (אב"ד דק"ק שטרעליץ)
German Name: 
בראדינבורג, זנוויל