ברוך ב"ר שמחה צעל

Hebrew Name: 
ברוך ב"ר שמחה צעל
German Name: 
ברוך ב"ר שמחה צעל