ברוך גינסבערג

Hebrew Name: 
ברוך גינסבערג
German Name: 
ברוך גינסבערג