ברוך יונה ייסלש (רופא)

Hebrew Name: 
ברוך יונה ייסלש (רופא)