ברוך פרענקל (בחורי חמד)

Hebrew Name: 
ברוך פרענקל (בחורי חמד)