ברונשוויג, לאזי בן פו''מ ליב

Hebrew Name: 
ברונשוויג, לאזי בן פו"מ ליב
German Name: 
ברונשוויג, לאזי בן פו''מ ליב