ברונשוויג, ליב

Hebrew Name: 
ברונשוויג, ליב (פו"מ)
German Name: 
ברונשוויג, ליב