ברונשוויג, מאנש

Hebrew Name: 
ברונשוויג, מאנש
German Name: 
ברונשוויג, מאנש