ברסלא (בנו של "הצדיק המנוח הגאון בענדיט"), ראובן בן שמואל

Hebrew Name: 
ברסלא (בנו של "הצדיק המנוח הגאון בענדיט"), ראובן בן שמואל