ברעסלויא, ראובן בר"ש

Hebrew Name: 
ברעסלויא, ראובן בר"ש
German Name: 
ברעסלויא, ראובן בר"ש