דאוויד האאז

Hebrew Name: 
דאוויד האאז
German Name: 
דאוויד האאז