דוד הכהן די אזיוידו

Hebrew Name: 
דוד הכהן די אזיוידו (אב"ד ור"מ דק"ק ספרדיים באמסטרדם)
German Name: 
דוד הכהן די אזיוידו
VIAF Id: 
97171603