דוד זאקס

Hebrew Name: 
דוד זאקס
German Name: 
דוד זאקס