דוד טעבל מבראד

Hebrew Name: 
דוד טעבל מבראד
German Name: 
דוד טעבל מבראד