דוד שלעזינגר בה"ב

Hebrew Name: 
דוד שלעזינגר בה"ב
German Name: 
דוד שלעזינגר בה"ב