דניאל בר"ש סגל

Hebrew Name: 
דניאל בר"ש סגל
German Name: 
דניאל בר"ש סגל