האמבורג, איסר

Hebrew Name: 
האמבורג, איסר
German Name: 
האמבורג, איסר