האפגאלדשטיקר

Hebrew Name: 
האפגאלדשטיקר
German Name: 
האפגאלדשטיקר