הורוויץ, שעפטיל

Hebrew Name: 
הורוויץ, שעפטיל (מאור הגולה, מהור"ר)
German Name: 
הורוויץ, שעפטיל