הייצפעלד, זנוויל

Hebrew Name: 
הייצפעלד, זנוויל
German Name: 
הייצפעלד, זנוויל