הינדא פרידלענדר (אשר ר' חיים ליב פרידלענדר)

Hebrew Name: 
הינדא פרידלענדר (אשר ר' חיים ליב פרידלענדר)