הירץ ברוכזאל

Hebrew Name: 
הירץ ברוכזאל
German Name: 
הירץ ברוכזאל