הירץ בר"מ

Hebrew Name: 
הירץ בר"מ (דאקטר)
German Name: 
הירץ בר"מ