הירץ האלבערשטאם

Hebrew Name: 
הירץ האלבערשטאם
German Name: 
הירץ האלבערשטאם