הירץ מורא כ"ץ

Hebrew Name: 
הירץ מורא כ"ץ
German Name: 
הירץ מורא כ"ץ