הירש בארוך

Hebrew Name: 
הירש בארוך
German Name: 
הירש בארוך