הירש בן הרב מאלעקסניץ

Hebrew Name: 
הירש בן הרב מאלעקסניץ
German Name: 
הירש בן הרב מאלעקסניץ