הירש בן פ"ומ ר"י ק"וו ז"ל

Hebrew Name: 
הירש בן פ"ומ ר"י ק"וו ז"ל
German Name: 
הירש בן פ"ומ ר"י ק"וו ז"ל