הירש בר"א מדריזן

Hebrew Name: 
הירש בר"א מדריזן
German Name: 
הירש בר"א מדריזן