הירש ברוו"הש

Hebrew Name: 
הירש ברוו"הש
German Name: 
הירש ברוו"הש