הירש בר"י דאנציג

Hebrew Name: 
הירש בר"י דאנציג
German Name: 
הירש בר"י דאנציג