הירש בר"ם פרענקל

Hebrew Name: 
הירש בר"ם פרענקל
German Name: 
הירש בר"ם פרענקל