הירש בר''נ

Hebrew Name: 
הירש בר''נ
German Name: 
הירש בר''נ