הירש בר"נ

Hebrew Name: 
הירש בר"נ
German Name: 
הירש בר"נ