הירש בר"נ

Hebrew Name: 
הירש בר"נ (פו"מ)
German Name: 
הירש בר"נ