הירש בר"ק שטרעליץ

Hebrew Name: 
הירש בר"ק שטרעליץ
German Name: 
הירש בר"ק שטרעליץ