הירש ב"ר מענדל ק"ל בק"ב

Hebrew Name: 
הירש ב"ר מענדל ק"ל בק"ב
German Name: 
הירש ב"ר מענדל ק"ל בק"ב