הירש גונצענהויזן

Hebrew Name: 
הירש גונצענהויזן
German Name: 
הירש גונצענהויזן