הירש האנק

Hebrew Name: 
הירש האנק
German Name: 
הירש האנק