הירש הערפורט

Hebrew Name: 
הירש הערפורט
German Name: 
הירש הערפורט