הירש זאקס

Hebrew Name: 
הירש זאקס
German Name: 
הירש זאקס