הירש מינדן בק"ב

Hebrew Name: 
הירש מינדן בק"ב
German Name: 
הירש מינדן בק"ב