הירש צומעלס

Hebrew Name: 
הירש צומעלס
German Name: 
הירש צומעלס