הירש קוא (בחורי חמד)

Hebrew Name: 
הירש קוא (בחורי חמד)